ביטוח אחריות המוצר וחשיבותו לאור דרישות החוק / עו"ד שרון רביבו

מיהו יצרן לפי החוק ומדוע הכרחי שיהיה מבוטח חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 מטיל על היצרן אחריות מוחלטת בגין נזקי