ביטוח ניסויים קליניים

פיצוי המשתתפים בניסוי במקרה בו יגרם להם נזקניסויים קליניים בישראל מתבצעים בהתאם לתקנות ונהלים של משרד הבריאות. נהלים אלה דורשים תוכנית ביטוח מתאימה אשר תפצה את המשתתפים בניסוי במקרה בו יגרם להם נזק. יש להסדיר את ביטוח הניסוי הקליני לפני תחילתו של הניסוי משום שללא כיסוי ביטוחי מתאים, העומד בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבריאות, לא ניתן לבצע את הניסוי.
פוליסת ביטוח לניסויים קליניים מכסה מפני תביעות את עורכי הניסוי במקרים בהם תוגש נגדם תביעה עקב נזק שנגרם למשתתפי הניסוי הקליני. הפוליסה מכסה גם את החברות המממנות את הניסוי, החוקרים, הצוות באתר הניסוי, קרן המחקר ו/או בית החולים ועוד. הפוליסה כוללת כמו כן כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית.
אנשי הצוות של רביבו סוכנות לביטוח ידעו לספק את הכיסוי המתאים ביותר בהתאם לדרישות הניסוי, מורכבותו ותנאיו, תוך שימת לב לכל המעורבים בביצוע הניסוי, בין אם הוא נערך בארץ או בעולם.


לקבלת הצעה מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם