ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לא להיות חשופים לתביעות בגין פעילותך בתאגידגם אם התנהלו ופעלו בתום לב, נושאי משרה ודירקטורים חשופים לתביעות בגין פעילותם בתאגיד. ואכן בשנים האחרונות יותר ויותר תביעות מוגשות כנגד נושאי המשרה באופן אישי.
תביעה כנגד נושא משרה יכולה להיות מוגשת על ידי כל גורם מולו פועל התאגיד, לרבות לקוחות, מתחרים עובדים, ספקים, נושים, הרשויות ובעלי מניות. ביטוח נושאי המשרה מגן מפני תביעות אלה.
החוק ובתי המשפט מטילים אחריות רבה על נושאי המשרה בתאגיד שהם בין השאר, חבר דירקטוריון, מנכ"ל החברה והמנהלים הכפופים לו  
עילות התביעה האפשריות כנגד נושאי משרה הן בין השאר הפרת חובת האמונים, הפרת חובת הזהירות, טעות , הטעייה, מצג שווא, חריגה מסמכות, ועוד.
נושא משרה בתאגיד הינו תפקיד אחראי הדורש מקצוענות ומיומנות. וחשוב מאוד לדאוג מבעוד מועד לרכוש את הביטוח המתאים ביותר לחברה ופעילותה
אנו ברביבו סוכנות לביטוח מנוסים בתחום זה, ואנו נתאים עבורך את הכיסוי המתאים ביותר, בעלות תחרותית, ונשמח לתת את השירות והליווי המקצועי לכל אורך הדרך.


לקבלת הצעה מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם