ביטוח אחריות מקצועית

להגן על העסק שלכם בכל מצבבעלי מקצוע רבים טועים לחשוב כי ביטוח צד שלישי מכסה אותם אל מול כל מצבי התביעה שעלולים להתרחש, אך לא כך הדבר. ביטוח צד שלישי אינו מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות של בעל המקצוע.

רוב בעלי העסקים, הן בעלי מקצוע והן מקצועות חופשיים, מבוטחים בביטוח צד שלישי המספק להם כיסוי ביטוחי בגין פגיעה בגוף או ברכוש, אך מה במקרה של גרימת הפסד פיננסי? למקרה שכזה זקוק בעל העסק לכיסוי של ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח זה מספק כיסוי גם במקרים של הפסד פיננסי, ובעצם מגן על המבוטח בתביעות שאינן קשורות לפגיעה בגוף או ברכוש. מבוטח אשר גרם נזק ללקוח שלו או לצד שלישי עקב התרשלות או עקב ביצוע טעות במהלך תפקידו, יקבל כיסוי מחברת הביטוח המבטחת אותו כאשר תוגש נגדו תביעה נזיקית.

ביטוח האחריות המקצועית מעניק כיסוי בגין תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה של בעל המקצוע, או מי מטעמו, אשר גרמו לצד שלישי נזק גופני, נזק רכוש או נזק כספי. כמו כן הביטוח מכסה הוצאות משפטיות במקרה של תביעה.

קרא עוד

ביטוח אחריות מקצועית חשוב מאוד גם לפורשים ממקצוע משום שהם עדיין חשופים לתביעות רשלנות מקצועית בגין פעילות העבר.

סיבה נוספת לכך שבעלי מקצוע רבים מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית היא העובדה שהציבור בישראל כיום מודע מאוד לזכויותיו בכל האמור לפגיעה במקרים של רשלנות מקצועית.  אדם אשר נפגע אינו מהסס לפנות לבתי המשפט על מנת לממש את זכויותיו והתביעות יכולות להיות גדולות מאוד.

ביטוח אחריות מקצועית של רביבו סוכנות לביטוח
יש חשיבות רבה מאוד מאד לבחון ולהתאים באופן מיטבי את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית למבוטח, וזאת בין היתר משום שלכל בעל מקצוע יש פעילות שונה, צרכים שונים, מידת חשיפה ואחריות שונה כלפי לקוחותיו וצדדים שלישיים. לרביבו סוכנות לביטוח ניסיון וידע רב בהתאמת ביטוח אחריות מקצועית לעסקים. עם השנים פיתחנו תהליך מובנה באמצעותו אנו מאפיינים את הצרכים של כל בית עסק, ומתאימים לו את ביטוח האחריות המקצועית המתאים לו ביותר.


לקבלת הצעה מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם